Wsparcie

Prowadzimy szkolenia w zakresie | Our training includes

  • proste i zaawansowane technologie wspomagające | low to high tech assistive technologies
  • technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji | information and communication technology in education
  • technologie rehabilitacyjne | rehabilitation technology
  • adaptacje materiałów edukacyjnych | learning material adaptations
  • integracja technologii z programami nauczania | integrating technology with a curriculum
  • niepełnosprawności sensoryczne, ruchowe, intelektualne, emocjonalne | sensory, physical, intellectual, emotional disabilities
  • komunikacja alternatywna | AAC

 

pełna sala siedzących ludzi na szkoleniu