Szkolenie/warsztat:

Powrót do formy (5h).

Program szkolenia

Grupy: 5-10 osób

Cel szkolenia: Neuroforma to nowoczesne stanowisko do ćwiczeń ruchowych i poznawczych, stworzone przez ekspertów z dziedziny neurorehabilitacji i neuropsychologii. Skierowana jest do ośrodków rehabilitacyjnych, terapeutów, edukatorów i pacjentów chcących zyskać: czas i wygodę, większe zadowolenie i zaangażowanie pacjentów, lepsze rezultaty terapeutyczne.

Jest to możliwe dzięki stosowaniu metod nowoczesnych, a jednocześnie posiadających potwierdzoną skuteczność w badaniach naukowych.

Neuroforma tworzona jest przy współpracy z jednostkami naukowymi, ośrodkami rehabilitacyjnymi, doświadczonymi terapeutami i ekspertami w dziedzinie neurorehabilitacji oraz neuropsychologii.

Cena: prosimy o kontakt